Skip to main content

Enkel- en dubbelspel

Enkelspel.

De service wordt overeenkomstig het eigen aantal punten bij een stand van 0, 2, 4, 6... vanuit het rechterserveervak geslagen, bij een oneven stand vanuit het linkerserveervak. De service moet altijd in het diagonaal tegenoverliggende serveervak worden geslagen. De tegenstander moet in dit vak staan.

Zie de animatie hieronder.

Enkelveld animatie

 

Dubbelspel.

Voor het begin van de game beslissen de spelers wie als eerste gaat serveren c.q. gaat ontvangen. De service wordt altijd in het diagonaal tegenoverliggende serveervak geslagen. De speler van een partij blijft net zo lang serveren totdat zijn partij een fout maakt. Na elk punt wisselt de serveerder van serveervak. De ontvangende spelers blijven daarbij gewoon in het serveervak staan overeenkomstig hun puntenaantal. De spelers wisselen dus niet van serveervak totdat zij een punt scoren tijdens hun eigen servicebeurt.

Een speler van de serverende partij serveert vanuit het rechter serveervak, als zijn partij geen punten of een even aantal punten heeft gescoord in de game en vanuit het linker serveervak, als zijn partij een oneven aantal punten heeft gescoord in de game.

In elke servicebeurt is aantal punten van de serverende partij bepalend voor het vak van waaruit de service moet worden geslagen.

Let op: wanneer tweemaal achtereenvolgens wordt geserveerd, mag nooit vanuit hetzelfde serveervak worden geslagen. Een ontvangende speler retourneert nooit twee achtereenvolgende services.

Dubbelveld animatie

 

Scoren en serveren.

 • Als de serverende partij een rally wint, scoort de serverende partij een punt. De serveerder serveert dan opnieuw vanuit het andere serveervak.
 • Als de ontvangende partij een rally wint, scoort de ontvangende partij een punt. De ontvangende partij wordt dan de serverende partij.
 • De partij die een game wint bepaalt wie van de beide spelers van die partij in de volgende game eerst serveert, en de verliezende partij bepaalt wie van de beide spelers van die partij in de volgende game eerst ontvangt.

Serveren.

Backhand service

De serveerder mag niet serveren voordat de ontvanger klaar staat. Gebeurt dit wel en de ontvanger geeft aan nog niet klaar te staan en doet ook geen poging de shuttle terug te slaan dan moet er opnieuw geserveerd worden. Dit noemen we een: Let.

 • Geen van der partijen mag het slaan van de service onnodig vertragen.
 • Het racket van de serveerder moet eerst de dop van de shuttle raken, waarbij de shuttle zich geheel onder het middel van de serveerder moet bevinden.
 • Op het moment dat de shuttle wordt geraakt moet het racket van de serveerder zodanig naar beneden wijzen dat het gehele blad van het racket zich waarneembaar onder de hand bevindt waarmee de serveerder het racket vasthoudt.
 • De beweging van het racket van de serveerder moet ononderbroken voorwaarts gericht zijn totdat de service is geslagen.
 • De serveerder en de ontvanger moeten binnen de lijnen schuin tegenover elkaar liggende serveervlakken staan, zonder de grenslijnen van de vlakken te raken en moeten beide voeten van de serveerder en ontvanger in contact blijven met de vloer totdat de service is geslagen.
 • Bij het dubbelspel mogen de partners gaan staan waar zij willen zolang zij de serveerder en ontvanger het uitzicht niet belemmeren.
 • Onthoudt dat het aantal punten bepalend is voor wie er gaat serveren (bij een even aantal serveert rechts, bij een oneven aantal serveert links).
 • Aan het begin van een wedstrijd moet de service vanuit het rechter serveervak worden geslagen.
 • Alleen de ontvanger mag de service terugslaan. Mocht de shuttle worden geraakt of geslagen door diens partner, dan scoort de serverende partij een punt.

  Forehand service


Pauze.

Een pauze van maximaal 60 seconden is toegestaan tijdens een game zodra één van de partijen 11 punten heeft gescoord.
Tussen twee games is een maximale pauze van 120 seconden toegestaan.