Skip to main content

Algemeen

Wat informatie vooraf:

 • U kunt voordat u definitief besluit om lid te worden drie avonden vrij mee spelen om de sfeer te proeven.
  Daarna hopen we uiteraard dat u zich opgeeft als lid.
 • Het lidmaatschap start met ingang van de 1e van de maand aansluitend op uw inschrijving.
 • Bij inschrijving van jeugdleden moet één van de ouders/verzorgers het formulier ondertekenen
 • U bent verplicht de contributie te betalen via een automatische incasso, u vult hiervoor nog apart een machtigingsformulier automatische incasso in.
 • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
 • Opzeggen kan alleen schriftelijk met een afmeldingsformulier (download hier) bij het secretariaat per einde van het seizoen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 • Met invulling van het e-mailadres verklaart u er geen bezwaar tegen te hebben clubpost per e-mail te ontvangen.

Contributie

 • Jeugd/seniorleden die nog studeren en geen inkomsten uit arbeid hebben, betalen € 150,00 per jaar.
 • De contributie voor seniorleden bedraagt € 180,00 per jaar.
 • Maandelijks wordt automatisch € 12,50 resp. € 15,00 geïncasseerd, de penningmeester dient hiertoe gemachtigd te worden.
 • De bedragen zijn inclusief bondscontributie en voor seniorleden exclusief eventuele trainingsbijdrage en shuttlekosten. Voor de jeugdtraining is er geen trainingsbijdrage.
 • Het eenmalige entreegeld/inschrijfgeld bedraagt € 5,00. 

Mogelijkheden financiële bijstand

Wij kunnen ons voorstellen dat niet iedereen een lidmaatschap kan betalen. Voor mensen met een laag inkomen bestaan hiervoor potjes bij de overheid.
Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente.
Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel betaald de contributie van gezinnen die weinig te besteden hebben.
Kijk voor meer informatie op de website
Overijssel | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl)

Overige info

badminton nederland
 • Leden die in een competitieteam spelen dat met veren shuttles speelt, betalen een bijdrage aan het gebruik van deze shuttles.
  Voor het gebruik van nylon shuttles worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • Al onze leden zijn ook lid van de badmintonbond.
  De bondscontributie zit in de maandcontributie opgenomen.

Speeltijden

Jeugd basisschool   woensdag   vanaf 19.00 tot 20.00 uur
Jeugd middelbare school   woensdag   vanaf 19.00 tot 20.00 uur
Senioren - wedstrijd   woensdag   vanaf 20.00 tot 22.00 uur
Senioren - sportieve recreatie   woensdag   vanaf 20.00 tot 22.00 uur

Competitieavond

Vrijdag vanaf 20.00 tot 23.00 uur senioren

Locatie

Sporthal en Ontmoetingscentrum De Trefkoele+,
Ruigedoornstraat 108,
7721 BR Dalfsen
0529-432338

Naar het inschrijfformulier